CV – Toril Løken Sandvik f. 1961

Utdannelse.
1980 Eksamen i Pedagogikk grunnfag UiO
1981 Eksamen i Pedagogikk mellomfag UiO
1983 Økonomisk College
1985 Eksamen som statsaut. eiendomsmegler
1989 Juridikum UiO

Yrkeserfari ng.
1982-83 EiendomS-Consult AS
1983-88 Bømark & Rygh AS statsaut. eiendomsmegler
1990-94 Advokatfirmaet Føyen & Co Ans
1995-> Egen advokatpraksis

Tilleggsverv.
Høyskolelektor på Handelshøyskolen Bl (Eiendomsmeglerstudie)
Sensor ved eksamen på Eiendomsmeglerstudie Handelshøyskolen Bl
Medforfatter av laerebok om Praktisk Eiendomsmegling.
Foreleser for Norges Eiendomsmeglerforbund
Holdt egne kurs for Eiendomsmeglerkjeder/forretninger,
Holdt kurs for Norges Takseringsforbund
Meddommer i skjønnssaker (i egenskap av å være statsaut. eiendomsmegler)
Oppdrag fra DNV i forbindelse med sertifisering av Notar—kjeden.

Prosesserfaring.
Har prosedert en rekke saker for Tingrett og Lagmannsrett.