Priser

Første times konsultasjon er gratis.
Deretter kr. 1.300,- pr. time + mva.
Skriftlig oppdragsavtale inngås.

Jeg søker også rettshjelpsdekning fra klientens forsikringsselskap, og svært
mange får det i eiendomssaker.
Dette innebærer at man kun betaler en egenandel av kostnadene til advokat og
eventuelle sakkyndige takstmenn, ingeniører osv.