Hjem

Advokat Toril Løken Sandvik - spesialist innen eiendom

Advokat Toril Løken Sandvik tilbyr bistand i alle typer eiendomssaker.

Gir gjerne råd i forkant – slik at konflikter unngås og verdier sikres.

Ønsker å være et faglig kompetent, men rimeligere alternativ til de store advokatfirmaene.

Advokat Toril Løken Sandvik er din personlige rådgiver i eiendomssaker.