Virksomheten

VIRKSOMHETEN

«Anbefalt advokat av Huseiernes Landsforbund og Norsk Trevare, overfor organisasjonenes medlemmer»

Advokat Toril Løken Sandvik startet i 1995 eget advokatkontor med eiendomssaker som spesialområde.

Fordi dette er et lite advokatkontor — blir din sak ansett å være viktig — og du blir som klient svært godt ivaretatt.

Advokatkontoret holder åpent for deg når du trenger det. Lokalene er enkle for at ikke du som klient skal påføres unødige kostnader. Du kan parkere rett utenfor døren.

Ofte finner det første møtet sted på den eiendom saken dreier seg om, for at advokaten skal få et best mulig grunnlag for de råd som skal gis.

Samarbeider tett med klient, hvilket bl.a. betyr at alt som skrives på vegne av klienter skal være godkjent av vedkommende klient på forhånd. En trygghet for deg!

Oppretter kontakt med sakkyndige ingeniører, takstmenn, byggmestere osv. i saker der det er nødvendig.

Anbefalt advokat av Huseiernes Landsforbund og Norsk Trevare, overfor organisasjonenes medlemmer.

Advokatfirmaets regnskapsfører er Nordstaa Regnskap AS. Advokatfirmaets revisor er Nitter AS.