Referansesaker

REFERANSESAKER

–LB-2017-174401
Adv. Toril Løken Sandvik sin klient fikk medhold i at motpartens begjæring om midlertidig forføyning ikke skulle tas til følge.

– LB-2014-131943
Jordskiftesak – rettsutgreiing – adv. Toril Løken Sandvik sin klient fikk medhold i veirett over annenmanns eiendom.

– LB 2009-12377

En huseier fikk medhold i at han hadde krav på evigvarende vederlagsfritt bruksrett til garasje på naboeiendom. Motpart var et eierskifteforsikringsselskap. Huseieren var representert ved adv. Toril Løken Sandvik.

– LB 2008-43692
Kjøper fikk medhold i krav om prisavslag på kr. 471.250,-  for mangler ved privat heis til toppleilighet. Motpart var et eierskifteforsikringsselskap. Kjøper var representert ved adv. Toril Løken Sandvik.

– LB 2007-80930
Selger (som ikke hadde tegnet eierskifteforsikring) ble frifunnet for krav om prisavslag på kr. 474.000,-  for påståtte byggtekniske mangler ved rekkehus i Bærum. Selger var representert ved adv. Toril Løken Sandvik.

– RG-2006-1007
Eiendomsmegler ble dømt til å betale kr. 600.000,-  i erstatning til kjøper for brudd på reglene om “god meglerskikk” under budgivning. Kjøper var representert ved Adv. Toril Løken Sandvik.

– LB-2001-2626
Selger fikk medhold i at han kunne heve kjøpsavtalen som følge av kjøpers mislighold. Selger ble tilkjent erstatning fra kjøper for det tap selger led ved dekningssalg. Selger var bistått av Adv. Toril Løken Sandvik.

Solgte eiendommen “Berget” på Tjøme for H.K.H Dronning Sonja.