Priser

PRISER

Den første konsultasjon er gratis (varighet 30 minutter). 

Deretter kr. 1.300,- til kr. 1.500,- pr. time + mva.

Skriftlig oppdragsavtale inngås.

Jeg søker også rettshjelpsdekning fra klientens forsikringsselskap, noe svært mange får i eiendomssaker.

Dette innebærer at man kun betaler en egenandel av kostnadene til advokat og eventuelle sakkyndige.