Referansesaker

– LB 2009-12377
En huseier fikk medhold i at han hadde krav på evigvarende vederlagsfritt
bruksrett til garasje på naboeiendom. Motpart var et eierskifteforsikringsselskap.
Huseieren var representert ved adv. Toril Løken Sandvik

– LB 2008-43692
Kjøper fikk medhold i krav om prisavslag på kr. 471.250,- for mangler ved privat
heis til toppleilighet. Motpart var et eierskifteforsikringsselskap.
Kjøper var representert ved adv. Toril Løken Sandvik

– LB 2007-80930
Selger (som ikke hadde tegnet eierskifteforsikring) ble frifunnet for krav om
prisavslag på kr. 474.000,- for påståtte byggtekniske mangler ved rekkehus i
Baerum. Selger var representert ved adv. Toril Løken Sandvik

– RG-2006-1007
Eiendomsmegler ble ddmt til ’31 betåle kr. 600.000,- i erstatning til kjøper, for
brudd på reglene om “god meglerskikk” under budgivning. Kjøper var
representert ved Adv. Toril Løken Sandvik (Ref. lovdata.no)

– LB-2001-2626
Selger fikk medhold i at han kunne heve kjøpsavtalen, som følge av kjøpers
mislighold. Selger ble tilkjent erstatning fra kjøper for det tap selger led ved
dekningssalg. Selger var bistått av Adv. Toril Løken Sandvik
(Ref. lovdata.no)

– Solgte eiendommen “Berget” på Tjøme for H.K.H Dronning Sonja