Spesialområder

Eiendomsjuss

Juridiske problemstillinger i tilknytning til kjøp og salg av eiendom,
herunder bolig, fritidseiendom og næringseiendom

Eierskifteforsikringssaker
Eiendomsmeglerrett
Eiendomsutvikling

Byggesaker

Seksjonering, deling av eiendom
Husleierett

Tomtefeste

Nabotvister

Generasjonsskifte