Virksomheten

Advokat Toril Løken Sandvik startet i 1995 eget advokatkontor med eiendomssaker som spesialområde.

Fordi dette er et lite advokatkontor — blir din sak ansett å være viktig — og du blir som klient svært godt ivaretatt.

Advokatkontoret holder åpent for deg når du trenger det. Lokalene er enkle for at ikke du som klient skal påføres unødige kostnader. Du kan parkere rett utenfor døren.

Ofte finner det første møte sted på den eiendom saken dreier seg om, for at advokaten skal få et best mulig grunnlag for de råd som skal gis.

Samarbeider tett med klient, hvilket bla. betyr at alt som skrives på vegne av klienter skal vaere godkjent av vedkommende klient på forhånd. Denne kommunikasjon skjer best pr. mail.

Oppretter kontakt med sakkyndige ingeniører, takstmenn, byggmestere osv. i saker
der deter nødvendig.

Har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund om advokatbistand til  forbundets medlemmer.

Advokatfirmaets regnskapsfører er Nordstaa Regnskap AS
Advokatfirmaets revisor er Deloitte AS